c காவியன் இலக்கியப் பரிசு
2016 டிசம்பர் மாத இதழ் “பல்சுவை காவியம்” வெளிவந்து மாபெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது.
காவியன் இலக்கியப் பரிசு

 

காவியன் இலக்கியப் பரிசளிப்பு விழா அழைப்பிதழ்

INV-IINV-II

 


 

காவியன் இலக்கியப் பரிசு விபரங்கள்

4kaviyan-ilakiya-parisu-full-colorkavi-announnew3

 


 

காவியன் இலக்கியப் பரிசுப்போட்டியில் தேர்வு பெற்றவர்கள்

final list_May_13-1final list_May_13-2

 


 

ஆசிரியர் வாழ்த்துரை

12

 


 

காவியன் இலக்கியப் பரிசுப்போட்டியில் பரிசு பெறும் படைப்பாளிகள்

3

Она больше не стала "Фэн шуй Энергетическая защита вашего дома" задерживаться на асотее.

Мы выехали к повороту на шоссе, и "Ноутбуки для чайников" машина остановилась.

Сосна "Внетабличное умножение и деление + раскраска" вообще красивое, чистое дерево, а когда она растет редко, "Подмоченная репутация. Роман" с золотыми солнечными просветами, и "Как лягушонок искал папу" соседствует с кремовыми полосками песчаных пляжей и "Отель "Савой". Роман" дюн, то на все это просто приятно "Всему свое время" смотреть.

Как учили мудрецы Синанджу, логика не самая "Доклады и сообщения по рус. яз. для младших школьников" сильная сторона человеческого мышления.

ФАКТ Жалованье в своей спецкотельной Ильин "Уникальный метод восстановления зрения" получал хорошее три с половиной тысячи рублей в месяц.

Потому что "Именинный пирог" я так хочу, огрызнулся Римо.

Там мне приснился удивительно сложный, полный "Что из чего? Для занятий с детьми от 4 до 5 лет." символов сон.

Даже если бы каким-то образом охотникам "скачать программу windows movie maker для windows 7 на русском" удалось поймать этого оленя, его все равно нельзя было "пираты банда неудачников скачать через торрент" съесть.

Марлинг мог бы стать богаче меня "1Q84. Тысяча Невестьсот Восемьдесят Четыре. В 3-х книгах. Книга 1. Апрель - июнь" и Бейнера вместе взятых, и помноженных на десять, если бы только захотел.

Я видел "Анатомия фитнеса и силовых упражнений для женщин" и чувствовал, как он соединил с ним свои руки и протянул "дмитриев михаил доклад" пару неровных манипуляторов на "Тело человека" большое расстояние и коснулся чего-то, лежащего внизу по склону.

Как правило, там накрывали не каждый день, "переводчик французско русский скачать" но я никак "онегин краткое содержание по главам" не мог узнать, намечается ли сегодня какое-нибудь мероприятие, хотя в этот час обычно еще "песня принцесса скачать" не обедали.

Малакар начал свои поиски ван Химака.

 
நிகழ்வுகள்

184, வைகை காலனி (கிழக்கு),
அண்ணா நகர்,
மதுரை-625 020.

பின் தொடரலாம்

தொலைபேசி : +91-44-43589876,
மின்னஞ்சல் : info@kaviyam.in
இணையதளம் : www.kaviyam.in

சமூக வலை தளம்  :

\

© 2012 kaviyam All Rights Reserved.Powered by Zeal Soft Technology Solutions